Bendo Sagodo – Benda Sagada (Tross von Brotbaumfrüchten)

 – Butir Petai (Stinkebohnen)

 

Das Bild von Pamor Bendo Sagodo hat die Form von gruppierten Pamor Klumpen über die gesamte Länge der Klinge. Die Pamor Klumpen sind häufig nicht rund, aber oval oder manchmal fast quadratisch. Pamor Bendo Sagodo gefällt vielen Leuten.

 

Pamor Bendo Sagodo habt normalerweise eine magische Stärke, die fördert die täglichen Kosten zu verdienen und ist gut für den Umgang mit anderen. Es erhöht außerdem die Stärke zur Ruhe in der Familie. Dieses Pamor Motiv ist beliebt bei Händlern und stark für ihre Zukunft. Auch ist sie gut für Seeleute.

 

Pamor Bendo Sagodo ist eine Form von Pamor Mlumah und Tiban. Ein Teil der Kerisexperten glaubt, dass diese Pamor zu den ausgewählten Pamormotiven gehört und daher nicht für jeden geeignet ist. Es gibt aber auch die gegenteilige Meinung.

 

 

 

Bendo Sagodo – Benda Sagada (some plants from a bread tree)

 – Butir Petai (Stinking beanes)

 

The image of pamor Bendo Sagodo has the form of a file grouped pamor lambs over the length of the blade. The pamor lambs are frequently not very nice round, but oval or sometimes almost square. Pamor Bendo Sagodo see fancy and pleased by many people.

 

Pamor Bendo Sagodo have usually a magical strength, which promotes deserving the daily costs and is well for the ambulatory with others. Moreover increased it the rest in the family this pamor motif is loved by them who are traders in their maintenance forward. Also it is well for sailors.

 

Pamor Bendo Sagodo is a form of pamor Mlumah and Tiban. Some of the kriss experts think that this pamor motif is a selected one and not suitable for everyone. But there are also kriss experts with the opposite meaning.

 

 

 

Bendo Sagodo – Benda Sagada (Tros Broodvruchten) – Butir Petai (Stinkbonen

 

De afbeelding van pamor Bendo Sagodo heeft de vorm van een rij gegroepeerde pamorklonters over de gehele lente van de kling. De pamorklonters zijn vaak niet mooi rond, maar ovaal of soms bijna vierkant. Pamor Bendo Sagodo ziet er fraai uit en is bij velen geliefd.

 

Pamor Bendo Sagodo heeft gewoonlijk een magische kracht, die het verdienen van de daglijkse kost bevordert en goed is voor de omgang met anderen. Daarnaast vergroot het de rust in het gezin Dit pamormotief wordt gezocht door hen die als handelaar in hun levensonderhoud voorzien. Tevens is het goed voor zeelieden.

 

Pamor Bendo Sagodo is een vorm van pamor Mlumah en Tiban. He behoort volgens een deel van de krissenkenners tot  de niet gekozen pamormotieven en is voor iedereen geschikt. Anderen zijn het tegendeel van mening.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Een fraai ogend pamor, dat vrijwel altijd gemakkelijk herkenbaar is. Het karakter ziet men als zeer positief op een breed terrein, van financiele voordelen tot geluk in het gezin. Een fijn pamor.