Tangguh (Zeitalter) der Jawa Kerise:

 

Nach allgemeiner Auffassung gibt es 20 Tangguh:

 

1. Tangguh Segaluh (12. Jahrhundert)

2. Tangguh Pajajaran (12. Jahrhundert)

3. Tangguh Kahuripan (12. Jahrhundert)

4. Tangguh Jenggala (13. Jahrhundert)

5. Tangguh Singasari (13. Jahrhundert)

6. Tangguh Majapahit (1294-1474)

7. Tangguh Madura (1294-1474, Vasallenstaat von Majapahit)

8. Tangguh Blambangan (1294-1474, Vasallenstaat von Majapahit)

9. Tangguh Sedayu (1294-1474, Vasallenstaat von Majapahit)

10. Tangguh Tuban (1294-1474, Vasallenstaat von Majapahit)

11. Tangguh Sendang (1294-1474, Vasallenstaat von Majapahit)

12. Tangguh Pengging (1475-1479)

13. Tangguh Demak (1480-1550)

14. Tangguh Pajang (1551-1582)

15. Tangguh Madiun (16. Jahrhundert)

16. Tangguh Koripan (16. Jahrhundert)

17. Tangguh Mataram (1582-1749)

a) Panembahan Senapati – Sutawijaya (1582-1601)

b) Panembahan Seda Krapyak – Mas Jolang (1601-1613)

c) Sultan Agung – R.M. Rangsang (1613-1645)

d) Amangkurat I – Seda Tegal Arum (1645-1677)

e) Amangkurat II (1677-1703)

f) Amangkurat III – Sunan Mas (1703-1705)

g) Paku Buwono I – Sunan Puger (1705-1719)

h) Amangkurat IV – Sunan Prabu (1719-1725)

i) Paku Buwono II (1725-1749)

1. Tangguh Cirebon (16. Jahrhundert)

2. Tangguh Surakarta (1749-heute)

a) Paku Buwono III (1749-1788)

b) Paku Buwono IV (1788-1820)

c) Paku Buwono V (1820-1823)

d) Paku Buwono VI (1823-1830)

e) Paku Buwono VII (1830-1858)

f) Paku Buwono VIII (1858-1861)

g) Paku Buwono IX (1861-1893)

h) Paku Buwono X (1893-1939)

i) Paku Buwono XI (1839-1944)

j) Paku Buwono XII (1944-heute)

1. Tangguh Yogyakarta (1755-heute)

a) Hamengku Buwono I – P. Mangkubmi (1755-1792)

b) Hamengku Buwono II – Sultan Sepuh (1792-1810)

c) Hamengku Buwono III (1810-1814)

d) Hamengku Buwono IV (1814-1822)

e) Hamengku Buwono V (1822-1855)

f) Hamengku Buwono VI (1855-1877)

g) Hamengku Buwono VII (1877-1921)

h) Hamengku Buwono VIII (1921-1939)

i) Hamengku Buwono IX (1939-1990)

j) Hamengku Buwono X (1990-heute)

Tangguh (age) of the Javanese krisses

 

General there are 20 Tangguh:

 

1. Tangguh Segaluh (12th century)

2. Tangguh Pajajaran (12th century)

3. Tangguh Kahuripan (12th century)

4. Tangguh Jenggala (13th century)

5. Tangguh Singasari (13th century)

6. Tangguh Majapahit (1294-1474)

7. Tangguh Madura (1294-1474, Vassel state of Great Majapahit)

8. Tangguh Blambangan (1294-1474, Vassel state of Great Majapahit)

9. Tangguh Sedayu (1294-1474, Vassel state of Great Majapahit)

10. Tangguh Tuban (1294-1474, Vassel state of Great Majapahit)

11. Tangguh Sendang (1294-1474, Vassel state of Great Majapahit)

12. Tangguh Pengging (1475-1479)

13. Tangguh Demak (1480-1550)

14. Tangguh Pajang (1551-1582)

15. Tangguh Madiun (16th century)

16. Tangguh Koripan (16th century)

17. Tangguh Mataram (1582-1749)

a) Panembahan Senapati – Sutawijaya (1582-1601)

b) Panembahan Seda Krapyak – Mas Jolang (1601-1613)

c) Sultan Agung – R.M. Rangsang (1613-1645)

d) Amangkurat I – Seda Tegal Arum (1645-1677)

e) Amangkurat II (1677-1703)

f) Amangkurat III – Sunan Mas (1703-1705)

g) Paku Buwono I – Sunan Puger (1705-1719)

h) Amangkurat IV – Sunan Prabu (1719-1725)

i) Paku Buwono II (1725-1749)

1. Tangguh Cirebon (16th century)

2. Tangguh Surakarta (1749-today)

a) Paku Buwono III (1749-1788)

b) Paku Buwono IV (1788-1820)

c) Paku Buwono V (1820-1823)

d) Paku Buwono VI (1823-1830)

e) Paku Buwono VII (1830-1858)

f) Paku Buwono VIII (1858-1861)

g) Paku Buwono IX (1861-1893)

h) Paku Buwono X (1893-1939)

i) Paku Buwono XI (1839-1944)

j) Paku Buwono XII (1944-today)

1. Tangguh Yogyakarta (1755-today)

a) Hamengku Buwono I – P. Mangkubmi (1755-1792)

b) Hamengku Buwono II – Sultan Sepuh (1792-1810)

c) Hamengku Buwono III (1810-1814)

d) Hamengku Buwono IV (1814-1822)

e) Hamengku Buwono V (1822-1855)

f) Hamengku Buwono VI (1855-1877)

g) Hamengku Buwono VII (1877-1921)

h) Hamengku Buwono VIII (1921-1939)

i) Hamengku Buwono IX (1939-1990)

j) Hamengku Buwono X (1990-today)