Bonang Serentang – Bonang Sarenteng – Bonang Rinenteng

(Gamelan Schlaginstrument bestehend aus zwei Reihen Becken)

 

Die Abbildung dieses Pamormotivs wird geformt von einer Gruppe über die gesamte Länge der Klinge laufender an einer Linie aufgehängter Kügelchen. Die Kügelchen können sowohl symetrisch als auch verschoben zueinander liegen. Der Abstand zwischen diesen Kügelchen beträgt 1 bis 1,5 cm. Die Kügelchen aus einer Anzahl von Ringen aufgebaut, wie das auch bei der Pamor Udan Mas und Sekar Kopi der Fall ist.

 

Die magische Kraft der Pamor Bonang Serentang liegt auf dem Gebiet der Bestandssicherung und Autorität. Die Pamor Bonang Serentang ist am effektivsten für Unternehmer, Handeltreibende und Herrscher.

 

Pamor Bonang Serentang ist eine Form von Pamor Mlumah und Rekan. Einige Kerisexperten meinen, dieses Pamormotiv gehört zu den nicht ausgewählten und ist daher für jeden geeignet. Es gibt aber auch die gegenteilige Meinung.

 

 

 

Bonang Serentang – Bonang Sarenteng – Bonang Rinenteng

(Gamelan instrument with two rows of drums)

 

The image of this pamor motif is a form of a group of small balls along the whole length of the blade. The balls can be arranged symetric or not on a long line. The place between these balls is about 1 to 1.5 cm. The balls are made from some rings like pamor Udan Mas or Sekar Kopi.

 

The magic strength of pamor Bonang Serentang is to hold the standard and the authority. This pamor is most effectiv for sellers, manufactorers and rulers.

 

Pamor Bonang Serentang is a form of pamor Mlumah and Rekan. Some Keris experts think this is one of the not selected pamor motifs and is therefore suitable for everyone. But there is also the opposite view.

 

 

 

Bonang Serentang – Bonang Sarenteng – Bonang Rinenteng

(Gamelan slaginstrument bestaande uit twee rjen bekkens)

 

De afbeelding van dit pamormotief wordt gevormd door een groef over de gehele lengte van de kling met aan weeszijden afzonderlijke bolletjes. De bolletjes kunnen zowel symmetrisch als versprongen t.o.v. elkaar gelegen zijn. De afstand tussen de bolletjes bedraagt 1 á 1,5 cm. De bolletjes zijn uit een aantal ringen opgebouwd, zoals ook bij pamor Udan Mas en Sekar Kopi het geval is.

 

De magische kracht van pamor Bonang Serenteng ligt op het terrein van bestaansmiddelen en gezag. Pamor Bonang Serentang is het meest effectief voor ondernemers, zakenlieden en regerende personen.

 

Pamor Bonang Serentang is een vorm van pamor Mlumah en Rekan.. Het behoort volgens een deel der krissenkenners tot de niet gekozen pamormotieven en is dus voor iederen geschikt. Anderen zijn het tegendeel van mening.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Dit zeldzame en unieke pamor ontleent zijn naam het „klankinstrument“ dat bekend is uit de gamelan. Zijn vorm is zo uniek dat verwarring met ander pamormotieven eigenlijk uitgesloten is. Het is dan ook een elitaire vorm. Het karakter wordt gezien als goed voor regerende personen, het geeft achting en macht.