EMPU

 

TANGGUH KUNO:

1. Empu Bramakedali (Dapur Balebang)

2. Empu Dewayasa (Yuyurumpung)

3. Empu Dewaysa II (Cambuk)

4. Empu Dewaraga

5. Empu Gudawiesa (Dapur Megantara)

6. Empu Janggita

7. Empu Kadangdewa (Kala Welang)

8. Empu Ramahadi/Ramadi (Dapur Lar Ngentip und Pasopati)

9. Empu Ramayadi (Dapur Bimo Kroda)

10. Empu Mayang

11. Empu Sakahadi/Ishadi (Dapur Jalak Dinding)

12. Empu Saprogati (Jontro)

13. Empu Sanggagati (Karacan  und Setan Kober)

14. Empu Sarpodewa (Dapur Cengkrong)

15. Empu Sukmahadi (Dapur Kala Misani)

16. Empu Sunggata

17. Empu Pujagati

18. Empu Windu Dibya (Dapur Carang Soka)

 

TANGGUH JENGGALA UND KEDIRI:

1. Empu Demang (Gliyeng)

2. Empu Sutapasana

3. Empu Windusarpo (Dapur Brojol, Bethok und Lar Bango)

4. Empu Jangga

5. Empu Yamadi

 

TANGGUH PENGGING:

1. Empu Gandwijaya (Dapur Buntala, Carubuk Mengeng und Puthut)

2. Empu Wareng (Dapur Pandawe Lare, Supana und Lunggandu)

 

TANGGUH SEGALUH:

1. Empu Anjan (Blarak Ijo)

2. Suami istri empu Maja dan Omayi

 

TANGGUH PAJARAN (1170 - 1284):.

1. Empu Andaya

2. Empu Angga

3. Empu Cinde Amoh

4. Empu Dewayani

5. Empu Kajat Sari

6. Empu Kanak (Kalut)

7. Empu Kekep

8. Empu Keleng

9. Empu Kuwung

10. Empu Monco

11. Empu Pagelen

12. Empu Sombro

13. Empu Sanggabumi

14. Empu Welang (Kukuhan)

 

TANGGUH MAJAPAHIT (1303 - 1429):

1. Empu Cuwiri

2. Empu Dana (Luwuk)

3. Empu Domas (Gajah)

4. Empu Jakasupa

5. Empu Jakasura

6. Empu Jikja

7. Empu Pujadewa (Dapur Jalak Ngore)

8. Empu Pujasekti (Keblak)

9. Empu Supadriya (Gandawisa)

10. Empu Supangrani (Wungkul)

11. Empu Supahadi (Blawong und Buntu)

12. Empu Supagati

13. Empu Soka

14. Empu Wanayasa

15. Empu Wangsa

 

TANGGUH TUBAN:

1. Empu Bekeljati

2. Empu Demangan

3. Empu Dewarasajati (Bandar)

4. Empu Galaita

5. Empu Jirak

6. Empu Modin

7. Empu Puthu (Bango Mampang)

8. Empu Panekti

9. Empu Salahita (Ula Sabet)

10. Empu Suratiman (Dapur Sempana)

11. Empu Sembaga

12. Empu Kajal

 

TANGGUH MADURA:

1. Empu Gede

2. Empu Kaloka

3. Empu Kasa

4. Empu Kisa

5. Empu Palu

6. Empu Paniti

7. Empu Macan

8. Empu Malang

9. Empu Sriloka

 

TANGGUH BLAMBANGAN:

1. Empu Cangkring

2. Empu Cakrabawa

3. Empu Dadali

4. Empu Hargakedali

5. Empu Gatar

6. Empu Luwung

7. Empu Luwuk

8. Empu Lunglungan (Maduraja)

9. Empu Jakasura

10. Empu Kebelungan (Kocak)

11. Empu Kumendung

12. Empu Mlayagati

13. Empu Pitrong

 

TANGGUH CIREBON:

1. Empu Bayuaji (Setan Kober)

2. Empu Damarijati (Sabuk Lomang)

3. Empu Lamakgodong

 

TANGGUH PAJANG:

1. Empu Cantaka (Kluwak Mas)

2. Empu Cublak

3. Empu Lobang (Bongonoleh)

4. Empu Loning (Songo-Songo)

5. Empu Tepas (Udan Angin)

6. Empu Umyang (Ombak Banyu)

7. Empu Yapan (Blarak Sempal)

8. Empu Wagati

 

TANGGUH MATAAM:

1. Empu Encer

2. Empu Guling

3. Empu Kasub (Brajakesa)

4. Empu Kithing

5. Empu Luyuguna

6. Empu Luyung (Bawuk)

7. Empu Luwing

8. Empu Sendang

9. Empu Setranaya

10. Empu Tambra

11. Empu Tunggul (Jabar)

12. Empu Tepasana

13. Empu Mayi

14. Empu Umaji

 

TANGGUH SURAKARTA:

1. Empu Brajaguna

2. Empu Brajakarya

3. Empu Bratakarya

4. Empu Jayasukadga

5. Empu Karyasukadga

6. Empu Mantrawijaya

7. Empu Prajadahana

8. Empu Sawijaya

9. Empu Sutawangsa

10. Empu Singawijaya

11. Empu Rejeng

12. Empu Tirtadangsa

 

TANGGUH YOGYAKARTA:

1. Empu Jayseminta

2. Empu Karyacuriga

3. Empu Kartayuda

4. Empu Kartawiguna

5. Empu Prawiradahan

6. Empu Prawiradipura

7. Empu Supojaya

8. Empu Supotaruna

9. Empu Supawinangun

10. Empu Tarunadahana

 

 

 

LIST OF EMPU THROUGH THE MAJAPAHIT AGES, EMPU SURO

1 Majapahit                                                                          Empu Supodriyo

2 Majapahit                                                                          Empu Jokosupa (pangeran sedayu)

3 Tuban                                                                                Empu Supoanom

4 Tuban                                                                                Empu Sektilanang

5 Mataram                                                                            Ny. Panjang Emas (Empu P. Panjang Emas)

6 Mataram                                                                            Empu Cindemoh

7 Mataram                                                                            Empu Suponyang

8 Kartasura                                                                           Empu Entowayang

9 Kartasura                                                                           Mas Ayu Kadarsih (Empu P. Hangabei)

10 Surakarta                                                                         Raden Ayu Pandit (Empu Pandit)

11 Ngentho-entho (Yogya)                                                  Ny. Badur (Empu Badur)

12 Ngentho-entho (Yogya)                                                  Empu Kertoyudo

13 Jenggalan                                                                        Empu Joyosemito

14 Jenggalan                                                                        Empu Joiruno

15 Jenggalan                                                                        Empu Supowinangun:

16 Beranak                                                                           Putri

                                                                                             Yoso Pangarso

                                                                                            Genyo Diharjo

                                                                                            Wignyo Sokoyo

                                                                                            Jeno Harumbrojo

 

Hier die Empu der Insel Jawa