Pendul (offen gehackter Boden)

 

Das Bild der Pamor Pendul gleicht – wie auch Pamor Triman – der Pamor Beras Wutah. Die viereckigen Blöcke liegen in einem Abstand von 1 bis 1,5 cm in der Mitte der Klinge über die gesamte Länge verteilt.

 

Der Pamor Pendul wird die magische Kraft zugeschrieben die finanziellen Angelegenheiten positiv zu beeinflussen.

 

Pamor Pendul ist eine Form der Pamor Mlumah und Rekan. Sie gehört zu den besonderen Pamormotiven und ist nicht für jeden bestimmt.

 

 

 

Pendul (upturned soil)

 

The image of pamor Pendul is – like pamor Triman – simulare to pamor Beras Wutah. The squarely blocks are on the whole length of the blade with a distance to each other of about 1 to 1.5 cm.

 

Pamor Pendul has the magical strength to give positive influence to the financial affairs.

 

Pamor Pendul is a form of pamor Mlumah and Rekan. It is a particular pamor motif and not for everyone.

 

 

 

Pendul (Opengehakte grond)

 

De afbeelding van pamor Pendul lijkt – evenals pamor Triman – op pamor Beras Wutah. De vierkante blokken liggen op een onderlinge afstand van 1 à 1,5 cm in het midden van de kling over de gehele lengte verspreid.

 

Aan pamor Pendul wordt een magische kracht toegeschreven, die financiele aangelegenheden positief beinvloedt.

 

Pamor Pendul is een vorm van pamor Mlumah en Rekan. Het behoort tot de gekozen pamormotievenen is niet voor iedereen geschikt.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Een fraai pamor, dat wel verwaard wordt met pamor Santa, maar de vlakken zijn hoekig en niet rond en het hoofdmotief is niet uit ringen opgebouwd.

Men ziet dit pamor als zeer gunstig voor  financiële transacties.