Rante (Kette)

 

Das Bild der Pamor Rante ist schön und gleicht einer Kette. Eine Reihe Kügelchen mit pamorlosen Flecken sind in der Mitte miteinander verbunden durch eine Pamorlinie. Das Bild der Pamor Rante gleicht auch der Pamor Melati Rinonce oder Sekar Susun. Der Unterschied ist daß die Kügelchen der Pamor Melati Rinonce und Sekar Susun in der Mitte Pamorlinien vorsehen. Zudem sind die Kügelchen der Pamor Melati Rinonce kleiner und die von Pamor Sekar Susun größer. Pamor Rante gleicht auch der Pamor Wulan-Wulan. Der Unterschied dazu besteht darin daß die Kügelchen alle verbunden sind.

 

Die magische Kraft der Pamor Rante verschwenderische Eigenschaften vermindern und zudem sparsam zu werden. Dazu bringt sie Glück und kann die bestehenden Resourcen der Existenz vergrößern. Unternehmer meinen daß diese Pamor die Kraft hat Kunden zu binden.

 

Pamor Rante ist eine Form der Pamor Mlumah und Rekan. Sie gehört wenn man einem Teil der Keriskenner glaubt zu den besonderen Pamormotiven und ist daher nicht für jeden bestimmt. Andere haben aber gegenteilige Meinung.

 

 

 

Rante (chains)

 

The image of pamor Rante is lovely and it seems to be a chain. A row of small balls with marks with no pamor are conneted in the middle with a pamor line. The image of pamor Rante looks like pamor Melati Rinonce or Sekar Susun. The difference is that the small balls of pamor Melati Rinonce and Sekar Susun have pamor lines in the middle. The balls of pamor Melati Rinonce are smaller and the balls of pamor Sekar Susun bigger. Pamor Rante looks like pamor Wulan-Wulan. The difference is that the balls are connected.

 

The magical strength of pamor Rante reduces wasteful characteristics and helps to become economical. It also brings luck and extends the present resources of existence. Entrepreneur believe that this pamor has the strength to bind customers.

 

Pamor Rante is a form of pamor Mlumah and Rekan. Some of the kris experts think it is a particular pamor motif and so not for everybody. Some have the opposite opinion.

 

 

 

Rante (Ketting)

 

De afbeelding van pamor Rante is mooi en lijkt op een ketting. Een rij bolletjes met pamorloze vlakken in het midden zijn met elkaar verbonden door een pamorlijn. De afbeelding van pamor Rante lijkt op die van pamor Melati Rinonce en Sekar Susun. Het verschil is dat de bolletjes van pamor Melati Rinonce en Sekar Susun ook in het midden van pamorlijnen zijn voorzien. Bovendien zijn de bolletjes van pamor Melati Rinonce kleiner en die van pamor Sekar Susun groter. Pamor Rante lijkt ook op pamor Wulan-Wulan. Het verschil is dat de bolletjes me elkaar zijn verbonden.

 

De magische kracht van pamor Rante kann verkwistende eigenschappen verminderen zonder overdreven zuinig te worden. Daarnaast brengt het geluk en kan het reeds aanwezige middelen van bestaan uitbreiden. Krisminnende ondernemers en zakenlieden menen dat dit pamor de kracht heeft om klanten te binden.

 

Pamor Rante is een vorm van pamor Mlumah en Rekan. Het behoort volgend een deel van de krissenkenners tot de niet gekozen pamormotieven en is dus voor iedereen geschikt. Anderen zijn het tegendeel van mening.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Dit is een fraai pamor dat men niet zo vaak te zien krijgt.

Het wordt gezien als een goed pamor, speciaal voor het doen van geode zaken en is gelukbrengend.