Pulo Dajung (Inselgürtel)

 

Diese Pamor wird durch viele verschiedene Motive gebildet.


Das Pamormotiv ist die Waffe der Krieger. Wenn sich der Feind nicht unterwirft, so wird er mit allen seinen Truppen zerstört.


Um auszuprobieren, ob die magische Kraft erloschen ist, muss man diese Pamor mit schlechten Pamorarten konfrontieren.

 

 

Pulo Dajung (Island Belt)

 

This pamor is formed by many different designs.

 

The pamor motif is the weapon of the warriors. If the enemy does not surrender, it will be destroyed with all his troops.

 

To test whether the magic power is off, you have to confront this pamor with bad pamor motifs.

 

 

Pulo Dajung (Riemen eiland)

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

 

Het is het wapen der krijgslieden. Wil de vijand zich niet onderwerpen, dan zal hij met al zijn benden verdelgd worden.

Evenwel moet het met slechte pamors geconfronteerd worden, opdat men wete, wanneer er een gebrek is.