Mawar (Rose)

 

Das Bild von Pamor Mawar ähnelt in der Tat einer Rose. Pamor Mawar kann grundsätzlich überall auf der Klinge zwischen anderen Pamormotiven vorkommen.

 

Pamor Mawar hat eine magische Kraft, die eine reine Art und Weise des Lebens fördert und ist daher für Priester und Asketen geeignet.

 

Pamor Mawar ist eine Form von Pamor Mlumah und Rekan. Sie ist ein ausgewähltes Pamormotiv und ist für die Geistlichkeit geeignet.

 

 

Mawar (Rose)


The image of Pamor Mawar is similar to a rose. Pamor Mawar can be found everywhere on the blade between other pamor motives.


Pamor Mawar has a magical power that promotes a pure way of life and is therefore suitable for priests and ascetics.


Pamor Mawar is a form of pamor Mlumah and Rekan. It is a selected pamor motive and is suitable for the clergy.

 

 

Mawar (Roos)

 

De afbeelding van pamor Mawar lijkt inderdaad op een roos. Pamor Mawar kan in principe overal op de kling vookomen.

 

Pamor Mawar heeft een magische kracht, die een zuivere levenswandel bevordert.

 

Pamor Mawar is een vorm van pamor Mlumah en Rekan. Het is een gekozen pamormotief, dat zeer geschikt is voor geestelijken.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

 

Opbouw in de vorm van een roos. Een goed pamor, dat naar men beweert zuiverheid in het leven brengt en twijfels wegneemt.

 

Een pamor voor priesters en asceten.

 

Meestal op de basis, maar mag ook op andere plaatsen van de kling voorkomen.

 

 

 

.