Surio Redjo

 

Surio Redjo findet man an der Sor-Soran des Keris. Sie gehrt zu den seltenen Motiven und wird oft unter Batu Lapak eingeordnet Die Pamor hat in der Regel nicht mehr als ein Ring. Pamor Surio Redjo findet man zusammen mit anderen Pamormotiven. Die Merkmale verbessern die Wirkung der anderen Pamorarten auf der Klinge.

 

 

Surio Redjo


Surio Redjo can be found at the Sor-Soran of a Keris. It belongs to the rare motifs and is often classified under Batu Lapak The pamor usually has no more than one ring. Pamor Surio Redjo can be found along with other pamor motifs. The features enhance the effect of other pamor motifs on the blade.

 

 

Surio Redjo

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Surio Redjo wordt aangetroffen op de basis van de kris. Het behoort tot de zeldzame motieven en wordt vaak onder de afdeling Batu Lapak genoemd Het heeft meestal niet meer dan n ring rondom. Surio Redjo komt voor, te samen met andere pamormotieven. De eigenschappen versterken de werking van de andere pamorsoorten op de kling.