Naga Tapa (meditierende Naga)

 

Das Bild der Pamor Naga Tapa ähnelt zwei benachbarten Gelenkdreiecken. Pamor Naga Tapa kann überall auf der Klinge unter anderen Pamormotiven vorkommen.


Die magische Kraft der Pamor Naga Tapa ist geeignet für diejenigen, die meditieren. Hier kann man an Klerikern und Mystiker denken.


Pamor Naga Tapa ist eine Form von Pamor Miring und Rekan. Sie gehört zu den ausgewählten Pamormotiven und ist nicht für jeden geeignet.

 

 

 

Naga Tapa (meditate Naga)


The image of pamor Naga Tapa resembles two adjacent joint triangles. Pamor Naga Tapa can everywhere occur on the blade between other pamor motifs.


The magical power of pamor Naga Tapa is suitable for those who meditate. Here one can think of clerics and mystics.


Pamor Naga Tapa is a form of pamor Miring and Rekan. It belongs to the selected pamor motifs and is not suitable for everyone.

 

 

Naga Tapa (De mediterende Naga)

 

De afbeelding van pamor Naga Tapa lijkt op twee naast elkaar liggende gelede driehoeken. Pamor Naga kan overal op de kling voorkomen tussen andere pamormotieven.

 

De magische kracht van pamor Naga Tapa is geschikt voor hen die meditieren. Hierbij kan gedacht worden aan geestelijken en mystici.

 

Pamor Naga Tapa is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het behoort tot de gekozen pamormotieven en is niet voor iedereen geschikt.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

 

Een pamor voor asceten en mystici. Zijn boodshap is: „geen enkel gebed dat niet wordt verhoord“. (…)

Men ziet het  overal op de kris ook te midden van ander pamormotieven.