Tundung Peksi (Lockvogel)

 

Diese Pamor ist die Waffe der Krieger. Sie ist sehr gut und der Segen spendende Einfluss ist groß. Vor wilden Tieren ist man sicher. Sie muss mit schlechten Pamor konfrontiert werden, um zu erkennen, dass man in Gefahr ist.

 

 

Tundung Peksi (decoy)

This pamor is the weapon of the warrior. It is very good and the beneficent influence is large. From wild animals one is safe. They must be confronted with bad pamors to realize that one is in danger.

 

 

Tundung Peksi (Lokvogel)

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Dit pamor is het wapen der krijgslieden. Het is uitermate goed, groot is de zegenende invloed. Jegens wilde dieren is men veilig. Het moet met slechte pamors geconfronteerd worden, opdat men de gebreken kenne, als er gevaar is.