Sumber (Quelle) - Penguripan


Das Bild der Pamor Sumber ähnelt der Pamor Winih. Der Unterschied ist, dass auf jeder Seite der Ganja mindestens drei Kugeln vorhanden sind.


Die magische Kraft der Pamor Sumber ist in der Regel im Einklang mit der von Pamor Udan Mas.

 

 

Sumber (source) - Penguripan


The image of pamor Sumber is similar to the pamor Winih. The difference is that at least three balls are provided on each side of the ganja.


The magical power of pamor Sumber is generally consistent with that of pamor Udan Mas.

 

 

Sumber (Bron) – Penguripan

 

De afbeelding van pamor Sumber lijkt veel op die van pamor Winih. Het verschil is dat zich aan iedere zijde van de ganja minstens drie gelede bolletjes bevinden.

 

De magische kracht van pamor Sumber komt in het algemeen overeen met die van pamor Udan Mas.