Tritik (Basis) - Petualang


Das Bild der Pamor Tritik ähnelt der Pamor Untu Walang mit abgerundeten Spitzen, die ein anderes Pamormotiv einschliessen.


Keriskenner glauben, dass Pamor Tritik eine starke, positive Kraft hat, die abhängig ist von dem eingebetteten Pamormotiv.

Pamor Tritik ist eine Form der Pamor Miring und Rekan. Es gehört zu den ausgewählten Pamormotiven und ist nicht für jedermann geeignet.

 

 

 

Tritik (base) - Petualang

The image of pamor Tritik is similar to the pamor Untu Walang with rounded tips, which includes another pamor motifs


Keris experts believe that pamor Tritik has a strong, positive force that depends on the embedded pamor motif.

Pamor Tritik is a form of pamor Miring and Rekan. It belongs to the selected pamor motifs and is not suitable for everyone.

 

 

Tritik (Ineengeregen) – Petualang

 

De afbeelding van pamor Tritik lijkt op pamor Untu Walang met afgeronde punten dat een ander pamormotief insluit.

 

Krisenkenners zijn van mening dat pamor Tritik over een sterke, positive kracht beschikt die afhankelijk is van het ingesloten pamormotief.

 

Pamor Tritik is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het behoort tot de gekozen pamormotieven en is niet voor iedereen geschikt.

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Pamor Tritik behoort tot de fraaie pamorsoorten. Het is een kader van een scherp Untu Walang motief, dat een fijn gestreept motief omsluit.

Het wordt gezien als een goed en zeer sterk pamor, dat besliest niet door iedereen gedragen kan worden.