Manggada – Manggoda

 

Das Bild der Pamor Manggada ähnelt der Pamor Raja Abala Raja und Pandita Abala Pandita. Der Unterschied liegt vor allem in den Enden der abgewinkelten Pamorlinien und das Vorhandensein einer Reihe von Kugeln. Pamor Manggada ist ein sehr seltenes Pamormotiv.

Die magische Kraft der Pamor Manggada besteht darin, dem Besitzer zu helfen und ihm Glück zu bringen.

 

Pamor Manggada ist eine Form der Pamor Miring und Rekan. Es gehört zu den ausgewählten Pamormotiven und ist nicht für jeden geeignet.

 

 

 

Manggada – Manggoda

 

The image of pamor Manggada is similar to the pamor Raja Abala Raja and Pandita Abala Pandita. The difference lies mainly in the ends of the angled pamor lines and the presence of a number of balls. Pamor Manggada is a very rare pamor motif.


The magical power of pamor Manggada is to help the owner and bring him luck.


Pamor Manggada is a form of pamor Miring and Rekan. It belongs to the selected pamor motifs and is not suitable for everyone.

 

 

Manggada – Manggoda

 

De afbeelding van pamor Manggada vertoont overeenkomsten met pamor Raja Abala Raja en Pandita Abala Pandita. Het verschil zit met name in de uiteinden van de gehoekte pamorlijnen en de aanwezigheid van een aantal bolletjes. Pamor Manggada is een zeer zeldzaam pamormotief.

 

De magische kracht van pamor Manggada brengt helpt de bezitter en brengt hem geluk.

 

Pamor Manggada is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het behoort tot de gekozen pamormotieven en is niet voor iederen geschikt.

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

De overlevering verhaalt dat de eigenaar zich in Turkije bevindt. Groot is het nut van dit pamor, het maakt iemand gelukkig. Wanneer men door hoog water wordt opgehouden, zal er langs den gehelen weg iemand zijn, die hem helpt tot hij gekomen is, waarheen hij zich begeven will. Wanneer men ten strijde trekt, zullen de vijanden verbaasd zijn, want nu eens is men zichtbaar en dan weer niet. Hij heeft bovennatuurlijke macht en op reis is hij rijk aan metgezellen.