Raja Kamkam

 

Das Bild ist in der Form von Pamor Pamor Ujung Ujung und sie erscheint nur in der Nähe der Ganja auf der Sor-Soran.  Genau gegenüber der Ganja befindet sich ein Kügelchen wie bei der  Pamor Udan Mas.


Pamor Raja Kamkam hat eine magische Kraft, die dafür sorgt, dass der Eigentümer oft Glück und Erfolg hat. Das Pamormotiv sorgt dafür dass der Besitzer Verleumdungen übersteht.


Pamor Raja Kamkam ist eine Form der Pamor Miring und Rekan. Es gehört zu den ausgewählten Pamormotiven und ist nicht für jeden geeignet.

 

 

Raja Kamkam


The image is in the form of pamor pamor Ujung Ujung and appears only in the vicinity of Ganja on the Sor-Soran. Just opposite the Ganja is a bead and is like the pamor Udan Mas.


Pamor Raja Kamkam has a magic power, which ensures that the owner often has happiness and success. The pamor motif ensures that the owner survives slander.


Pamor Raja Kamkam is a form of pamor Miring and Rekan. It belongs to the selected pamor motifs and is not suitable for everyone.

 

 

Raja Kamkam

 

De afbeelding van dit pamormotief heeft de vorm van pamor Ujung Ujung met slechts één punt die zich op de ganja en de basis van de kling bevindt. Precies tegenover met ganja-gedeelte, dat doorboord is voor de ganja, bevindt zich een bolletje pamor Udan Mas.

 

Pamor Raja Kamkam beschikt over een magische kracht, die bewerkstelligt dat de bezitter vaak geluk en succes heeft. Men beweert dat dit pamormotief de bezitter vrijwaart van laster.

 

Pamor Raja Kamkam is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het behoort tot de gekozen pamormotieven en is niet voor iederen geschikt.