Kenanga Ginubah – Kananga Ginubah – Kenong Ginubah

 – Sandat (Blumen eines Ylang-Ylang Baumes)

 

Das Bild dieses Pamor Motivs hat die Form einiger Blumen eines Yilang-Ylang-Baums. Sie kann man schnell mit Pamor Tumpal Keli und Ganggeng Kanyut verwechseln.

 

Durch die magische Stärke von Pamor Kenanga Ginubah erhält der Besitzer die Aufmerksamkeit und hat davon eine Vorteil. Er kommt dann selbst in allen sozialen Angelegenheiten selbständig klar. Dieses Pamor Motiv ist besonders gesucht von denen die populär werden möchten (Dalangs = Vorführer von Schattenspielen, Sänger etc.).

 

Pamor Kenanga Ginubah ist eine Form von Pamor Miring und Rekan. Einige Kerisexperten sind der Meinung das diese Pamor zu den ausgewählten Pamormotiven zählt und daher nicht für jeden geeignet ist, es gibt aber auch eine gegenteilige Meinung.

 

 

 

Kenanga Ginubah – Kananga Ginubah – Kenong Ginubah

 – Sandat (flowers of a ylang-ylang tree)

 

The image of this pamor motif has the form of some flowers of a ylang-ylang tree. Are some confuse forms easy with pamor Tumpal Keli and Ganggeng Kanyut.

 

Through the magical strength of pamor Kenanga Ginubah the owner will pass the attention and to come to the fore. In all kinds of social rings he is able to move itself. This pamor motif is especially searched by them they want to become popular (dalangs = player of wayang puppets, singers etc.).

 

Pamor Kenanga Ginubah is a form of pamor Miring and Rekan. Some of the kriss experts mean that this is a selected pamor motif and not suitable for everyone. But there is also an opposite meaning.

 

 

 

Kenanga Ginubah – Kananga Ginubah – Kenong Ginubah

 – Sandat (Kenangabloemen)

 

De afbeelding van dit pamormotief heeft de vorm van een slinger kenangabloemen. Sommige vormen zijn gemakkelijk te verwarren met pamor Tumpal Keli en Ganggeng Kanyut.

 

Door de magische kracht van pamor Kenanga Ginubah zal de bezitter de aandacht trekken en op de voorgrond treden. Hij zal zich goed in allerlei maatschappelijke kringen kunnen bewegen. Dit pamormotief wordt vooral gezocht door hen die populair willen worden (dalangs, zangeressen e.d.).

 

Pamor Kenanga Ginubah is een vorm van pamor Miring en Rekan.. Sommige krissenkenners zijn van mening dat het tot de  gekozen pamormotieven  behoort en dus niet voor iedereen geschikt is, terwijl anderen het tegendeel beweren.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Dit is een elitair pamor, dus niet voor iedereen. De drager zal veel in de belangtelling staan, bekendheid genieten en geliefd zijn bij zijn omgeving. Het eist echter een strikt goede verzorging, anders slaat het terug.