Ron Pakis (Farnblatt)

 

Das Bild von Pamor Ron Pakis sieht wie das Blatt eines Farns aus. Es gleicht auch einigermaßen der Pamor Blarak Ngirid mit Öffnungen an den Blatträndern und der Pamor Ron Genduru Sinebit. Der Schwierigkeitsgrad um Pamor Ron Pakis zu machen ist ungefähr gleich wie bei Pamor Ron Genduru und Blarak Ngirid. Es ist eher rarer und daher sehr kostbar. In einigen Gebieten werden Ron Pakis und Ron Genduru auch Pamor Bulu Ayam (Hühnerfedern) genannt.

 

Die magische Kraft der Pamor Ron Pakis vergrößert den Erfolg, den Mut und die Popularität des Besitzers. Dieses Pamormotiv wird von denen gesucht die in Gesellschaft sein wollen und von denen die im Militär aktiv sind.

 

Pamor Ron Pakis ist eine Form von Pamor Miring und Rekan. Sie gehört zu den asugewählten Pamormotiven und ist nicht für jeden bestimmt.

 

 

 

Ron Pakis (Fern Leaves)

 

The imgae of pamor Ron Pakis is like leaves of a fern. It is nearly pamor Blarak Ngirid with openings at the edge of the leaves and pamor Ron Genduru Sinebit. The difficulty to make pamor Ron Pakis is approximately directly to pamor Ron Genduru and Blarak Ngirid. It is more rarely and so it is expensive. In some areas Ron Pakis and Ron Genduru are called Bulu Ayam (chicken feathers).

 

The magical power of pamor Ron Pakis increases the success, the courage and the popularity of the owner. This pamor motif is searched by people who want to be in good society and those who are active in military.

 

Pamor Ron Pakis is a form of pamor Miring and Rekan. It is a selected pamor motif and not suitable for everyone.

 

 

 

Ron Pakis (Varenblad)

 

De afbeelding van pamor Ron Pakis lijkt op het blad van een varen. Het lijkt ook enigszins op pamor Blarak Ngirid met openingen in de randen van de bladeren en op pamor Ron Genduru Sinebit. De moeilijksheidsgraad om pamor Ron Pakis te maken is ongeveeer gelijk aan die van pamor Ron Genduru en Blarak Ngirid. Het is echter veel zeldzamer en daardoor zeer kostbaar. In sommige streken worden pamor Ron Pakis en Ron Genduru pamor Bulu Ayam genoemd.

 

De magische kracht van pamor Ron Pakis vergroot het gezag, de moed en de populariteit van de bezitter. Dit pamormotief wordt gezocht door hen die op willen vallen in de maatschappij en hen die actief zijn op militair terrein.

 

Pamor Ron Pakis is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het behoort tot de gekozen pamormotieven en is niet voor iedereen geschikt.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Dit is een pamor voor krijgslieden. Het wordt beschreven als ongeevenaard machtig, de drager is onkwetsbaar en zijn leiderschap zal zonder protest worden aangenomen.

Men zal dit pamor zelden te zien krijgen.