Toya Mambeg – Mambeg – Banyu Mambeg (stillstehendes Wasser)

 

Das gestreifte Pamormotiv findet man auf der gesamten Länge der Klinge. Manche dieser Motive gleichen ganz der Pamor Tumpuk.

 

Die magische Kraft von Pamor Toya Mambeg vereinfacht das Einkommen des täglichen Brotes, vergrößert den Reichtum und verhindert, dass der Besitzer große Probleme bekommt. Manchmal ist Pamor Toya Mambeg auch in ein Wengkon eingefaßt. Dann ist die magische Kraft eine Kombination aus beiden Pamormotiven.

 

Pamor Toya Mambeg ist eine Form von Pamor Miring und Rekan. Sie ist, wenn man einigen Keriskennern folgt, ein nicht ausgewähltes Pamormotiv und daher für jeden bestimmt. Andere haben eine gegenteilige Auffassung.

 

 

 

 

Toya Mambeg – Mambeg – Banyu Mambeg (standing water)

 

The stripped pamor motif is all over the whole length of the blade. Some people think it is the same like pamor Tumpuk.

 

The magical strength of pamor Toya Mambeg strengthens the force to receive the money for the daily eating, enlarge the fortune and prevents problems for the owner. Sometimes the pamor is included in a Wengkon Then the magical strength is a combination of both pamor motifs.

 

Pamor Toya Mambeg is a form of pamor Miring and Rekan. Some of the kriss experts mean that the pamor motif is not selected and suitable for everyone but others have a contrary opinion.

 

 

 

 

Toya Mambeg – Mambeg – Banyu Mambeg (Stilstaand water)

 

Het gestreeepte pamormotief beslaat de gehele breedte van de kling. Sommige vormen van dit motief lijken nogal op pamor Tumpuk.

 

De magische kracht von pamor Toya Mambeg vereenvoudigt het verdienen van de kosten, is goed voor het vergaren van rijkdom en voorkomt dat de bezitter grote problemen krijgt. Soms is pamor Toya Mambeg in een wengkon gevat. In dat geval is de magische kracht een combinatie van beide pamormotieven.

 

Pamor Toya Mambeg is een vorm van pamor Miring en Rakan. Het behoort volgens een deel der krissenkenners tot de niet gekozen pamormotieven en is voor iedereen geschikt. Anderen zijn het tegendeel van mening.