Dapur Keris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapur Lurus

 

 

Dapur Keris Tiga

 

 

Dapur Keris Luk Sebelas

 

 

1

Betok

 

 

7

Campur Bawur

 

1

Carita

 

 

 

2

Brojol

 

 

8

Tebu Sauyun

 

2

Carita Daleman

 

 

3

Tilam Upih oder Tilam Petak

9

Bango Dolog

 

 

3

Carita Keprabon

 

 

4

Jalak

 

 

10

Lar Monga oder Manglar Monga

4

Carita Bungkem

 

 

5

Panji Nom

 

 

11

Pudak Sategal Luk tiga

 

5

Carita Gandu

 

 

6

Jaka Upa oter Jaga Upa

 

12

Singa Barong luk tiga

 

6

Carita Prasaja

 

 

7

Samar Betak

 

13

Kikik luk tiga

 

 

7

Carita Genengan

 

 

8

Regol

 

 

14

Mayat

 

 

8

Sabuk Tali

 

 

 

9

Karna Tinanding

 

15

Jangkung

 

 

9

Jaka Wuru

 

 

 

10

Kebo Teki

 

 

16

Wuwung

 

 

10

Balebang Luk Sebelas

 

 

11

Kebo Lajer

 

 

17

Mahesa Nabrang

 

11

 

 

 

 

12

Jalak Nguwuh oder Jalak Ruwuh

18

Anggrek Sumelang Gandring

12

Sempana Luk Sebelas

 

 

13

Sempaner oder Sempana Bener

 

 

 

 

13

Santan

 

 

 

14

Jamang Muruh

 

Dapur Keris Luka Lima

 

14

Singa Barong Luk Sebelas

 

 

15

Tumenggung

 

 

1

Pandawa

 

 

15

Naga Siluman Luk Sebelas

 

16

Patrem

 

 

2

Pandawa Cinarita

 

16

Sabuk Inten

 

 

 

17

Sinom Worawari

 

3

Pulanggeni

 

 

17

Jaka Rumeka oder Jaga Rumeksa

 

18

Condong Campur

 

4

Anoman

 

 

 

 

 

 

 

19

Kalamisani

 

 

5

Kebo Dengen oder Mahesa Dengen

Dapur Keris Luk Tiga Belas

 

 

20

Pasopati

 

 

6

Pandawa Lare

 

1

Sengkelat

 

 

 

21

Jalak Dinding

 

7

Pundak Sategal Luk Lima

 

2

Parung Sari

 

 

 

22

Jalak Sumelang Gandring

 

8

Urap-urap

 

 

3

Caluring

 

 

 

23

Jalak Ngucup Madu

 

9

Nagasalira oder Naga Sarira

4

Johan Mangan Kala

 

 

24

Jalak Sangu Tumpeng

 

10

Naga Siluman

 

5

Kantar

 

 

 

25

Jalak Ngore

 

 

11

Bakung

 

 

6

Sepokal

 

 

 

26

Mundarang oder Mendarang

12

Rara Siduwa oder Lara Siduwa

7

Lo Gandu oder Lung Gundu

 

27

Yuyurumpung

 

13

Kikik Luk Lima

 

8

Nagasasra

 

 

 

28

Mesem

 

 

14

Kebo Dengen

 

9

Singa Barong Lug Tiga Belas

 

29

Semar Tinandu

 

15

Kala Nadah Luk Lima

 

10

Carita Luk Tiga Belas

 

 

30

Ron Teki oder Roning Teki

 

16

Singa Barong Luk Lima

 

11

Naga Siluman Luk Tiga Belas

 

31

Dungkul

 

 

17

Pandawa Ulap

 

12

Mangkunegoro

 

 

32

Kelap Lintah

 

 

18

Sinarasah

 

 

13

Bima Kurda Luk Tiga Belas

 

33

Sujen Ampel

 

 

19

Pandawa Pudak Sategal

 

14

Karawelang Luk Tiga Belas oder Kala Welang

34

Lar Ngatap oder Lar Ngantap

 

 

 

 

15

Bima Kurda Luk Tiga Belas

 

35

Mayat oder Mayat Miri (ng)

 

 

 

 

16

Naga Siluman Luk Tiga Belas

 

36

Kanda Basuki

 

Dapur Keris Luk Tujuh

 

 

 

 

 

 

37

Putut und Putut Kembar

 

1

Crubuk oder Carubuk

 

Dapur Keris Luk Lima Belas

 

 

38

Mangkurat

 

 

2

Sempana Bungkem

 

1

Carang Buntala

 

 

39

Sinom

 

 

3

Balebang Luk Tujuh

 

2

Sedet

 

 

 

40

Kala Muyeng oder Kala Munyeng

4

Murna Malela

 

3

Ragawilah

 

 

 

41

Pinarak

 

 

5

Naga Keras

 

 

4

Raga Pasung

 

 

42

Tilam Sari

 

 

6

Sempana Panjul oder Sempana Manyul

5

Mahesa Nabrang oder Kebo Nabrang

 

43

Jalak Tilam Sari

 

7

Jaran Guyang

 

6

Carita Buntala Luk Lima Belas

 

44

Wora-wari

 

 

8

Singa Barong Luk Tujuh

 

 

 

 

 

 

45

Marak

 

 

9

Megantara

 

 

Dapur Keris Luk Tujuh Belas

 

 

46

Damar Murub oder Urubing Dilah

10

Carita Kasapta

 

1

Carita Kalentang

 

 

47

Jaka Lola

 

 

11

Naga Keras

 

 

2

Sepokal Luk Tujuh Belas

 

 

48

Sepang

 

 

12

Naga Kikik Luk Tujuh

 

3

Lancingan oder Kancingan oder Cancingan

49

Cundrik

 

 

 

 

 

 

4

Ngamper Buta

 

 

50

Cengkong

 

 

Dapur Keris Luk Sembilan

 

 

 

 

 

 

51

Nagapasa oder NagaTapa

 

1

Sempana

 

 

Dapur Keris Luk Sembilan Belas

 

52

Jalak Ngoceh

 

2

Kidang Soka

 

 

1

Trumurda

 

 

 

53

Kala Nadah

 

 

3

Carang Soka

 

 

2

Karacan

 

 

 

54

Balebang

 

 

4

Kidang Mas

 

 

3

Bima Kurda Luk Sembilan Belas

 

55

Pedak Sategal

 

5

Panji Sekar

 

 

 

 

 

 

 

56

Kala Dite

 

 

6

Jurudeh

 

 

Dapur Keris Luk Dua Puluh Satu

 

57

Pandan Sarawa

 

7

Paniwen

 

 

1

Kala Tinanding

 

 

58

Jalak Barong oder Jalak Makara

8

Panimbal

 

 

2

Trisirah

 

 

 

59

Bango Dolog Leres

 

9

Sempana Kalentang

 

3

Drajid

 

 

 

60

Singa Barong Leres

 

10

Jaruman

 

 

 

 

 

 

 

61

Kikik

 

 

11

Sabuk Tampar

 

Dapur Keris Luk Dua Puluh Lima

 

62

Mahesa Kantong

 

12

Singa Barong Luk Sembilan

1

Bima Kurda Luk Dua Puluh Lima

 

63

Maraseba

 

 

13

Buta Ijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Carita Kanawa Luk Sembilan

Dapur Keris Luk Dua Puluh Tujuh

 

Dapur Keris Luka Tiga

 

15

Kidang Milar

 

 

1

Tagawirun

 

 

 

1

Jungkung Pacar

 

16

Klika Benda

 

 

 

 

 

 

 

2

Jangkung Mangkurat

 

 

 

 

 

Dapur Keris Luk Dua Puluh Sembilan

 

3

Mabesa Nempuh

 

 

 

 

 

1

Kala Bendu Luk Dua Puluh Sembilan

 

4

Mahesa Soka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Segara Winotan oder Jaladri Winotan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Jangkung

 

 

Diese Liste wurde nach dem Buch Ensiklopedi Keris von Bambang Harsrinuksmo erstellt

 

 

 

 

 

(Druckfehler, Doppelnennungen oder offene Positionen wurden aus Original übernommen)