Dapur Tombak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapur Tombak Lurus

 

Dapur Tombak Kala Wijan

1

Baru

 

 

1

Tunjung Astra

 

2

Baru Tropong

 

2

Nagendra

 

 

3

Baru Kuping oder Sipat Kelor

3

Wulan Tumanggal

 

4

Buta Meler

 

4

Dwisula

 

 

5

Pandu

 

 

5

Trisula

 

 

6

Panggang Lele

 

6

Catursula

 

 

 

 

 

 

7

Pancasula

 

 

Dapur Tombak Luk Lima

8

Rosan Dita

 

1

Daradasih

 

 

 

 

 

 

2

Rangga

 

 

 

 

 

 

3

Panggang Welut

 

 

 

 

 

4

Dora Menggala

 

 

 

 

 

5

Sladang Hasta

 

 

 

 

 

6

Daradasih Menggah

 

Dapur Pedang Jawa

 

 

 

 

 

1

Lameng

 

 

Dapur Tombak Luk Tujuh

2

Bandol

 

 

1

Kracan oder Karacan

 

3

Luwuk

 

 

2

Megantara

 

4

Lar Bango

 

 

3

Lung Gandu

 

5

Sada

 

 

 

 

 

 

6

Tebalung

 

 

Dapur Tombak Luk Sembilan

7

Suduk Maru

 

1

Bandotan

 

 

8

Sokayana

 

 

 

 

 

 

9

Sabet

 

 

Dapur Tombak Luk Sebelas

 

 

 

 

1

Carita Anoman

 

 

 

 

 

2

Carita Blandongan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapur Tombak Luk Khusus

Diese Liste wurde nach dem Buch

1

Cacing Kamil (Luk 3, 5 oder 7)

Ensiklopedi Keris von Bambang

2

Banyak Angrem

 

Harsrinuksmo erstellt.

 

3

Kuntul Ngantuk